Exposició pública i consulta opinió ciutadana – Reglament Servei Coworking de Mutxamel

Compartir

De conformitat amb l’Art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’exposa al públic l’esborrany del Reglament del Servici Coworking de Mutxamel per a conéixer l’opinió d’aquelles persones i organitzacions que es consideren afectades per la futura norma.

Termini per a presentar opinions: 10 dies naturals ( publicat el 4 de maig, fin al 15 de maig de 2018)

Forma de presentar opinions al text: seu electrònica: seleccioneu Alcaldia-Instància genèrica o personalment en l’Oficina Muncipal d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Mutxamel, Av. Carlos Soler, 64

Esborrany del Reglament del Servici Coworking de Mutxamel (pdf)