Especialitats i cursos impartits en el Conservatori de música

En el Conservatori Professional Municipal de Música Rafael Rodríguez Albert de Mutxamel es poden estudiar les ensenyances musicals següents:

ESTUDIS OFICIALS

ENSENYAMENT ELEMENTAL DE MÚSICA (4 cursos)

ENSENYAMENT PROFESSIONAL DE MÚSICA (6 cursos)

En les Especialitats següents:

o Clarinet

o Flauta travessera

o Guitarra

o Percussió

o Piano

o Saxòfon

o Trombó

o Trompa

o Trompeta

o Viola

o Violí

o Violoncel

ESTUDIS NO OFICIALS

CURS D´INICIACIÓ (destinat a alumnes de 6 i 7 anys per a preparar l´accés a l´Ensenyament Elemental)