ENQUESTA SOBRE ÚS DE DROGUES EN ENSENYAMENTS SECUNDARIS A MUTXAMEL Informe 2021

Fachada Ayuntamiento

24/05/2021

Els ràpids canvis que es produeixen en les formes de consum, i l’entrada de noves substàncies en l’ampli mercat de les drogues, no porten a la necessitat de comptar amb instruments senzills i ràpids accessos a una part important de la comunitat “ ELS JOVENS”

Des del PMD es requereix d’una intervenció activa i continuada que permeten retardar l’edat d’inici en el consum de substàncies per part dels joves, disminuir les prevalences dels consums i reduir les seues conseqüències i els efectes associats al consum

Per això s’ha realitzat aquest estudi com a instrument per a conéixer la realitat dels joves del municipi en relació a les drogodependències i altres conductes addictives, per a poder dissenyar i implantar programes de prevenció que siguen més efectius en la població escolar de 1º a 4º ESO

Informe final estudi Mutxamel 2021 (pdf)