ENQUESTA SERVEIS SOCIALS I UNIVERITAT D’ALACANT

CSP
Compartir

23/11/2021

La Universitat d’Alacant i la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Mutxamel, ens trobem col·laborant en el disseny d’un diagnòstic sociològic del municipi. Per a això, s’ha considerat necessari recollir les opinions i propostes de la població, per a això s’ha elaborat el present qüestionari. Omplir-lo només vos portarà uns 10-12 minuts.

La informació que ens faciliteu serà tractada de manera anònima. Els resultats no seran cedits a terceres parts, seguint-se els criteris de confidencialitat, i el seu ús es limitarà al procés i context de la investigació. Gràcies per endavant per la vostra col·laboració.

https://ua.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3kJW7jcWck5MUbY?Q_CHL=social&Q_SocialSource=AY