El centre de formació de persones adultes de Mutxamel obri la matrícula del curs 2018-19

Logo Formación personas Adultas

L’Escola de Formació Permanent d’Adults (EFPA) obri el període de matriculació per a totes aquelles persones interessades a accedir a algun dels cursos del 2017-18. Les sessions s’impartiran a l’IES L’Allusser en horari de vesprada i l’oferta formativa inclou cursos d’alfabetització, neolectors, espanyol per a estrangers, preparació per a la prova lliure d’ESO i valencià.

La matrícula es pot realitzar a partir del 3 setembre, de 17 a 20 hores, al CFPA de Mutxamel, IES L’Allusser, c/ Tirant lo Blanc, 11.

La presentació dels cursos es realitzarà entre el 18 i el 21 de setembre.

El curs de valencià intensiu de 30 hores que s’oferta està dirigit sobretot a qui estiga interessat a presentar-se a les proves d’octubre i novembre de la JQCV.

Per una altra part, l’1 d’octubre començarà el curs d’acreditació del nivell A1 de valencià.