El Bec de l’Àguila es converteix en el primer Paratge Natural Municipal de Mutxamel

BEC DE L AGUILA Paraje Natural MUTXAMEL WEB
Compartir

Per a l’Ajuntament és positiu que les gestions iniciades en 2016 donen visibilitat a un ecosistema peculiar, de valor per la seua fauna i flora

17 d’agost de 2022

El Bec de l’Àguila de Mutxamel ja està declarat com a paratge natural municipal. El 16 d’agost es va publicar en el DOGV el decret de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica pel qual es regulen els aspectes bàsics d’ordenació, normes d’usos i activitats per a la protecció d’un entorn natural d’una peculiar riquesa ecològica, amb plantes protegides i restes d’una antiga explotació minera, que passa a convertir-se en el primer paratge natural municipal de Mutxamel i el segon de la comarca de l’Alacantí, després de Els Plantadets, a Xixona.

 En 2016 l’Ajuntament de Mutxamel va iniciar els tràmits per a declarar el Bec de l’Àguila com a paratge natural municipal. Des de 2008 estava catalogada com a Zona d’Especial Protecció per als Ocells (ZEPA), però l’objectiu de l’Ajuntament era augmentar el nivell de protecció, al mateix temps que es donava a conéixer un paratge on s’organitzen amb freqüència activitats relacionades amb la naturalesa. Unes iniciatives, com a rutes senderistes, jornades d’observació d’ocells (ací es localitza el passerell trompeter) i de botànica (el Bec de l’Àguila és una microreserva de flora per l’existència de l’espècie endèmica ‘Vela Lucentina’) que es continuaran prodigant en pròximes dates.

Per a la regidora de Medi Ambient de Mutxamel, Lara Llorca, “estem molt contents que per fi hagen pogut fructificar totes les gestions i tràmits, ja que estem lluitant fa anys per donar-li al Bec de l’Àguila la importància que es mereix. La declaració de paratge -prossegueix l’edil-, ens permetrà posar en valor el patrimoni natural municipal i donar visibilitat a totes potencialitats des del punt de vista de la seua fauna, flora, ecosistema”, ha explicat.

En opinió de la regidora de Medi Ambient, “aquesta declaració és una altra fita en la línia de recuperació i de posada en valor mediambiental i de patrimoni de Mutxamel. Fa anys es va aconseguir que fora una zona d’especial protecció per als ocells, en formar part de la ZEPA del riu Monnegre, però des de l’Ajuntament pensem que aqueixa categoria no donava un nivell de protecció suficient i comencem a reclamar un nivell superior. Ara hem aconseguim ampliar el nivell de protecció a tot el paratge natural”, ha afegit Lara Llorca.

 A la fi de juliol, d’acord amb la sol·licitud de l’Ajuntament de Mutxamel, el Ple del Consell va aprovar el decret que declarava el Bec de l’Àguila com a Paratge Natural Municipal. Des de la publicació en el DOGV, en data de hui, aqueix règim jurídic de protecció entra en vigor des de demà. El decret inclou les normes bàsiques d’ordenació de l’enclavament, així com normes de regulació d’usos i activitats, amb l’objectiu de garantir la seua protecció en raó de la conservació i millora de la fauna i flora i també de les seues singularitats geològiques, paisatgístiques, socials i culturals.

El text del decret recull que l’administració i gestió del Paratge Natural Municipal correspon a l’Ajuntament de Mutxamel, que ha de crear un Consell de Participació compost per set membres, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.

El règim de protecció establit per al Bec de l’Àguila estableix, amb caràcter general, la prohibició en l’àmbit del Paratge Natural Municipal d’aquells usos o activitats el desenvolupament de les quals puga suposar una deterioració o regressió dels valors naturals la protecció dels quals es pretén. Les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració (que no impliquen deterioració o regressió dels hàbitats naturals i els sòls), poden continuar exercint-se dins dels límits contemplats en la normativa que els resulte d’aplicació. S’exclou, en tot cas, la utilització urbanística dels terrenys inclosos en l’àmbit de l’espai natural protegit, d’acord amb les seues regulacions específiques i el que s’estableix pel present decret.

Entorn amb un gran valor paisatgístic

El Paratge Natural Municipal Bec de l’Àguila comprén una superfície de 467,26 hectàrees localitzades en la zona més muntanyenca del terme municipal de Mutxamel, un entorn amb un gran valor paisatgístic. Forma part de les Serralades Bètiques, concretament en la prebètica, en la qual predominen roques sedimentàries continentals i litorals del Triàsic.

En aquesta zona es troba el Barranc dels Cocons, que es caracteritza per la presència de les antigues Mines de l´Ocre. En el fons del barranc es poden observar uns buits en la roca, més o menys circulars, formades per la dissolució de la calcària, on s’embassa l’aigua.

Es tracta d’una àrea amb vegetació protegida entre les quals destaquen el margalló, la cua de gat, falsos timons, cantueso, timó o creuadeta d’Alacant. En matèria de fauna protegida és present el eslizón ibèric, el gripau llevador comú o la colobra de ferradura. La zona, així mateix, compta amb hàbitats de gran importància per al alzacola i té un dels escassos nuclis reproductors del passerell trompeter en la Comunitat Valenciana, així com ocells rapaços com l’àguila-astor cuabarrada o el falcó pelegrí.