Edicte tràmit d’audiència per termini de 15 dies, perquè es formulen les al.legacions que estimen oportunes, una vegada consultat l’expedient identificat amb el núm. 2019/1732

icono anuncis
Compartir

Edicte (pdf)