Edicte desistiment de la tramitació de la Modificació núm. 34 de les NN.SS, amb arxivament de les actuacions practicades

Compartir

Edicte (pdf)