Edicte activitat de planta de reciclatge de podes, fustes i valoració de RCD’S

15/01/2018
Informació pública de l’activitat de planta de reciclatge de podes, fusta i valorització de RCD’S i estudi d’impacte ambiental.

Document (pdf)