DIPUTACIÓ D’ALICANT-RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA PLA D’AJUDES A MUNICIPIS I EATIM PER A PROMOCIÓ DE L’ESPORT ANUALITAT 2022

dipu

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, número 114 de data 16 de juny de
2022, s’ha publicat la resolució de la convocatòria del Pla d’Ajudes a municipis
i EATIM per a promoció de l’esport, anualitat 2022.


En aquesta resolució es concedeix a l’Ajuntament de Mutxamel l’import de 6.999,55 euros amb destinació a l’activitat de l’Escola Esportiva Municipal de Majors que es
desenvolupa durant l’any 2022, gestionada per aquesta Regidoria Delegada d’Esports.

Anunci (pdf)