Cursos informàtica i Noves Tecnologies

Compartir

CURSOS PER A PARES I MARES

Nivell d´Iniciació:
Introducció a la informàtica.
Sistema Operatiu.

Nivell de Continuació
Processador de Textos: Word o Open Office Writer
Internet i correu electrònic.

Nivell Avançat
Fulla de de càlcul: Excel i Open Office Calc.

Document (pdf)

MAJORS

A partir de 60 anys
Programació i contingut de cursos formatius:
Introducció a la informàtica.
Sistema Operatiu.
Processador de Textos: Word o Open Office Writer
Internet: Navegació.
Internet: Correu Electrònic.
Internet: Cerca d´informació.
Ús de telèfon Mòbil
Documento (pdf)

ADULTS

De 18 a 60 anys
Programació i contingut de cursos formatius:
Introducció a la informàtica.
Sistema Operatiu.
Processador de Textos: Word o Open Office Writer
Internet: Navegació.
Internet: Correu Electrònic.
Internet: Cerca d´informació.
Documento (pdf)

Informació i inscripcions en Centre Social Polivalent i Casa Cultura