CURS PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE LES ESPECIALITATS: “AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ” I “OBRER DE LA CONSTRUCCIÓ”

El mes de juny passat 40 aturats van obtindre el certificat després de rebre formació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals de les especialitats “Aïllament i Impermeabilització” amb una duració de 20 hores, i “Obra de paleta” de 6 hores.

Tots dos cursos han sigut organitzats per la Fundació Laboral de la Construcció i FECIA, en col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Mutxamel i subvencionat per la Diputació d’Alacant.

La formació rebuda, que és obligatòria per a poder treballar en el sector de la construcció, permet als aturats poder elevar el seu nivell de qualificació i augmentar la seua professionalitat i polivalència.

Qualsevol aturat interessat a realitzar esta formació ha d’acudir a l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Mutxamel per a rebre informació sobre les condicions de participació i la programació de cursos futurs.