Curs d’iniciació musical Conservatorio de Música

Compartir

A qui està destinat?

El Curs d´Iniciació Musical està orientat a alumnes que tinguen 7 anys (complits entre gener i desembre de l´any en què es matriculen) i, de forma excepcional, a alumnes que tinguen 6 anys.

Quin horari té?

El curs es realitza d´acord amb el calendari escolar (de octubre a juny), amb 1 hora de classe setmanal en grups reduïts. El nombre de grups és variable, depén de la quantitat de matriculats i de les possibilitats horàries del conservatori.

Quina és la seua finalitat?

Que els alumnes tinguen una primera presa de contacte amb els estudis musicals amb una metodologia motivadora, amena i lúdica. Al llarg del curs s´ensenyen els continguts dels que es compon la prova d´accés a 1r d´Ensenyances Elementals, i així fa de preparació per a aquells xiquets que tinguen interés a iniciar els estudis musicals.

A més, el fet d´haver realitzat el Curs d´Iniciació puntua en el barem del procediment d´accés a les Ensenyances Elementals de Música.