Curs d’iniciació 2022-2023. Conservatori Professional Municipal de Mutxamel

Imagen conservatorio

Imprés d’inscripció (pdf)

Imprés de domiciliació bancària (pdf)

Representació mitjans telemàtics (pdf)

Les dates d’inscripció al CURS D’INICIACIÓ per a 2022-2023 són:


– del 15 Al 30 de Setembre de 2022, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mutxamel (es requereix certificat digital)

A qui està destinat?

El Curs d’Iniciació Musical està orientat a alumnes que tinguen 7 anys (compliments entre gener i desembre de l’any en què es matriculen) i, de manera excepcional, a alumnes que tinguen 6 anys.

Quin és el seu horari?

El curs es realitza d’acord amb el calendari escolar (d’octubre a juny), amb 1 hora de classe setmanal en grups reduïts.

Es realitzarà una reunió prèvia a l’inici de curs que se celebrarà el DILLUNS 3 D’OCTUBRE a les 17.30 en el Conservatori (lloc a determinar).

Quina és la seua finalitat?

Que els alumnes tinguen una primera presa de contacte amb els estudis musicals amb una metodologia motivadora, amena i lúdica. Al llarg del curs s’ensenyen els continguts dels quals es compon la prova d’accés a 1r d’Ensenyaments Elementals, servint així de preparació per a aquells xiquets que tinguen interés a iniciar aquests estudis.

A més, el fet d’haver realitzat el Curs d’Iniciació puntua en el barem del procediment d’accés als Ensenyaments Elementals de Música.