Vicente Gomis Domenech

Compartir
Foto Vicente Gomis

Vicente Gomis Domenech

3r Tinent d’Alcalde

Regidor d’Urbanisme (Planejament i Gestió urbanística, Llicències i Disciplina urbanística, Cadastre, Patrimoni Municipal del Sòl, Pla General d’Ordenació Urbana), Patrimoni i Responsabilitat Patrimonial, Activitats, Obra Pública i Transport.

Partit Popular

Av. Carlos Soler, 46

vicentegomis@mutxamel.org

Biografia

Formació

Experiència Professional

Retribucions