Vicente Gomis Domenech

Compartir

Vicente Gomis Domenech

Partit PP

Planejament i Gestió Urbanístiques, Llicències i Disciplina Urbanístiques, Cadastre, Patrimoni Municipal del Sòl i Pla General d’Ordenació Urbana.
vicentegomis@mutxamel.org

COMISSIONS MUNICIPALS A LES QUALS PERTANY
Junta Govern Local
Comissions Informatives
Comissió Àrea de Serveis Generals, Àrea Financera i Pressupostària, Comissió Àrea de Territori, Ambiental i de la Ciutat.