Miguel Da Silva Ortega

Compartir

Concejal Miguel da Silva Ortega

Regidor VOX
migueldasilva@mutxamel.org

COMISSIONS MUNICIPALS A QUÈ PERTANY

Comissions Informatives
Comissió Àrea d’Alcaldia, Comissió Àrea de Serveis a la Persona, Comissió Àrea de Serveis Generals, Àrea Financera i Pressupostària, Comissió Àrea de Territori, Ambiental i de la Ciutat.