María Inmaculada Pérez Juan

Compartir

María Inmaculada Pérez Juan

Partit PP
Turisme, Joventut, Dona, Família, Igualtat, Servicis i Oci i Temps Lliure
minmaculadaperez@mutxamel.org

COMISSIONS MUNICIPALS A QUÈ PERTANY
Comissions Informatives
Comissió Àrea d’Alcaldia, Comissió Àrea de Serveis a la Persona.