Lara Llorca Conca

Compartir
Foto Lara Llorca

Lara Llorca Conca

2a Tinenta d’Alcalde

Regidora de Secretaria,(OMAC i Arxiu), Informàtica, Recursos Humans, Contractació, Agricultura, Sostenibilitat Ambiental i Protecció Animal

Partit Popular

Av. Carlos Soler, 64

larallorca@mutxamel.org

Biografia

Formació

Experiència Professional

Retribucions