Lara Llorca Conca

Compartir

Lara Llorca Conca

Partit PP
Segon Tinent d’Alcalde
Recursos Humans, Hisenda, OMAC, Medi Ambient i Agenda 21 i Agricultura
LaraLlorca@mutxamel.org

COMISSIONS MUNICIPALS A QUÈ PERTANY
Junta Govern Local
Comissions Informatives
Comissió Àrea de Serveis Generals, Comissió Àrea Financera i Pressupostària