Carlos Alberola Aracil

Compartir

Carlos Alberola Aracil

Regidor PSOE
carlosalberola@mutxamel.org

COMISSIONS MUNICIPALS A QUÈ PERTANY
Comissions Informatives
Comissió Àrea d’Alcaldia, Comissió Àrea de Serveis a la Persona, Comissió Àrea de Serveis Generals, Àrea Financera i Pressupostària, Comissió Àrea de Territori, Ambiental i de la Ciutat.