Convocatòria subvencions per al finançament d’activitats a desenvolupar en matèria d’esports, durant l’any 2022.

imagen ayudas
Compartir

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant de data 12 de juliol de 2022 s’ha publicat Edicte convocant subvencions per al finançament d’activitats a desenvolupar en matèria d’esports, durant l’any 2022.

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes des de la publicació de l’Edicte, és a dir finalitza el 12 d’agost de 2022.

Juntament amb la sol·licitud es presentarà la documentació indicada en la base sisena de la convocatòria, excepte en el cas que els documents obren ja en poder de l’Ajuntament per trobar-se inscrites l’entitat o els grups estables persones en el registre municipal d’entitats ciutadanes.

Edicte convocatòria (pdf)

Bases (pdf)

Documentació a presentar:

Sol·licitud (pdf)

Programa d’actividats (pdf)

Memòria d’actividats (pdf)

Declaració responsable (pdf)

Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2022 es va resoldre la concessió de subvencions a entitats esportives, anualitat 2022.

Certificat acord JGL concesió subvencions