Convocatòria del V Concurs selecció cartell anunciador festa del Ravalet 2018

Compartir

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 5 de març de 2018, ha aprovat les Bases i convocatòria del V concurs per a la selecció del Cartell Anunciador de la festa del Ravalet 2018.

El termini de presentació de les obres serà des del dia hàbil següent al de la publicació de les bases i convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el 30 de maig de 2018.

Amb data 26 de març de 2018 s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) nº 59 l’extracte de les bases del V Concurs del cartell anunciador de la festa del Ravalet 2018.

El termini de presentació de les obres és del 27 de març al 30 de maig de 2018.

 

Les obres es presentaran o bé s’enviaran certificats a:

CASA DE CULTURA MUTXAMEL
C / Ramón i Cajal, s / n
03110 Mutxamel (Alacant)

Bases del cartell (pdf)