Convocatòria del V Concurs de Composició de Música Festera de Mutxamel 2022

Concursos

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 3 de febrer de 2022, va aprovar la convocatòria del V Concurs de Composició de Música Festera de Mutxamel 2022, en aquesta edició serà una marxa mora.

Premis

S’estableixen tres premis:

Obra guanyadora: un premi de 2000.- €, que no podrà ser compartit i estarà subjecte a la retenció que establisca la normativa fiscal aplicable.

1r esment especial: un premi de 250.- €, que no podrà ser compartit i estarà subjecte a la retenció que establisca la normativa fiscal aplicable.

2n esment especial: un premi de 250.- €, que no podrà ser compartit i estarà subjecte a la retenció que establisca la normativa fiscal aplicable.

Forma, termini i lloc per a la presentació de la sol·licitud

La inscripció (que ha d’anar fora del sobre tancat) per a participar en la convocatòria haurà de dirigir-se a la Casa de Cultura de l’Ajuntament de Mutxamel, situada en la C/ Passeig de la Festa s/n de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h i de 17:00h a 22:*00h, 03110- Mutxamel, Alacant o en la forma i llocs indicats en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


El termini d’admissió d’originals finalitzarà el dia 27 de maig de 2022.


Per a facilitar la inscripció al Concurs es publicarà la convocatòria juntament amb el model d’inscripció i la fitxa d’alta a tercers en la web de l’ajuntament.

Convocatòria (pdf)

Butlletí d’inscripció (pdf)

Fitxa Tercers (pdf)


El passat 7 de juny 2022, va tindre lloc la reunió del Jurat del V Concurs de Composició de Música Festera de Mutxamel que després de realitzar la primera audició valorant, especialment l’originalitat, així com la seua idoneïtat per a poder ser interpretades en les desfilades festeres, ha seleccionades les obres finalistes.

Acta jurat (pdf)