CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT D’ACTIVITATS EN MATÈRIA D’ESPORTS, DURANT L’ANY 2023

imagen ayudas
Compartir

Convocatòria de les subvencions a les entitats esportives i associacions de caràcter esportiu inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de Mutxamel, que tinguen el seu domicili a Mutxamel i que realitzen o organitzen activitats esportives i/o participen en competicions esportives durant l’exercici 2023.

Bases (pdf)

Edicte Convocatòria (pdf)

Sol·licitud (pdf)

Programa d’activitats (pdf)

Memòria d’activitats (pdf)

Declaració Responsable (pdf)

Sol·licitud de pagament únic o fraccionat (pdf)