CONVOCATÒRIA D’AJUDES DESTINADES ALS CENTRES ESCOLARS PÚBLICS PER A l’ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI I MATERIAL COOPE-RATIU DE L’AULA, CURS 2022-2023

imagen ayudas

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 13 d’octubre de 2022, ha aprovat la convocatòria d’ajudes als centres escolars públics de la localitat per a l’adquisició de material didàctic complementari i material cooperatiu de l’aula, curs 2022-2023.

Bases convocatòria (pdf)