CONVOCATÒRIA D’AJUDES DESTINADES ALS CENTRES ESCOLARS PÚBLICS PER A l’ADQUISICIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI I MATERIAL COOPE-RATIU DE L’AULA, CURS 2022-2023

imagen ayudas
Compartir

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 13 d’octubre de 2022, ha aprovat la convocatòria d’ajudes als centres escolars públics de la localitat per a l’adquisició de material didàctic complementari i material cooperatiu de l’aula, curs 2022-2023.

Bases convocatòria (pdf)