Convocatòria d’ajudes als centres escolars públics de la localitat per a l’adquisició de material didàctic complementari i material cooperatiu de l’aula, curs 2021-2022

imagen ayudas
Compartir

La Junta de Govern Local reunida el 7 d’octubre de 2021 ha aprovat la Convocatòria d’ajudes als centres escolars públics de la localitat per a l’adquisició de material didàctic complementari i cooperatiu de l’aula per al curs 2021-2022.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies a comptar des de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Bases ajudes (pdf)

Sol·licitud (pdf)

Programa activitats (pdf)

Declaració responsable (pdf)

Sol·licitud de pagament únic o fraccionat (pdf)

Justificació subvenció (pdf)

Fitxa resumen programa (pdf)

Altres ingresos o subvencions (pdf)