Convocatòria d’ajudes al transport jove. Anualitat 2022.

imagen ayudas
Compartir

L’Ajuntament ple en sessió ordinària celebrada el 31 de març de 2022, va aprovar la convocatòria i les Bases específiques d’Ajudes al Transport Juvenil 2022.

Les Bases es publicaran en la web municipal i en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament.
El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 de setembre al 15 d’octubre de 2022.

Bases (pdf) [publicat: 13/04/2022]

Sol·licitud (pdf)

Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds de la Convocatòria d’Ajudes al
Transport Juvenil anualitat 2022, i d’acord amb el que es disposa en la base octava de les Bases que regulen aquesta convocatòria, es procedeix a publicar el llistat de sol·licituds, a fi d’esmenar errors o aportar documentació necessària.

Edicte subsanació Ajuda Bono Jove Transport (pdf)