Convocatòria Bono Infantil 2022

imagen ayudas

L’Ajuntament Ple ha aprovat la Convocatòria i bases específiques del Bo Infantil Municipal per a l’escolarització de menors de 0 a 3 anys en centres autoritzats d’Educació Infantil en el municipi de Mutxamel, any 2022.

La present convocatòria té per objecte establir les condicions per a la concessió d’ajudes econòmiques per a contribuir a les despeses d’ensenyament dels menors de 0 a 3 anys, empadronats en el municipi de Mutxamel, que reunisquen les condicions establides en les presents bases per a l’exercici 2022.

La concessió de les ajudes es realitzarà mitjançant concurrència competitiva, en convocatòria oberta. Podran ser persones beneficiàries els/les menors en el nom dels quals se sol·licite, sempre que es reunisquen els  requisits establits en les bases.

El termini de presentació de les sol·licituds serà:


– Del 17 al 30 de juny de 2022 per a l’alumnat escolaritzat en el curs 2021/2022 (Gener a Juny).


– Del 21 de novembre al 2 de desembre per als escolaritzats en el curs 2022/2023 (Setembre a Desembre).

Les sol·licituds hauran de presentar-se a través del model que serà facilitat a totes les persones interessades a l’Ajuntament i en la web municipal. Al costat de la sol·licitud s’aportarà la documentació que es recull en les bases.

Bases (pdf)

Sol·licitud (pdf)