Convocatòria Beques Municipals Menjador 2023/2024

csp
Compartir

Termini per a sol·licitar beca municipal de menjador: 28 de setembre a 13 d’octubre.

Bases i impresos per a la convocatòria de les beques municipals de menjador escolar curs 2023/24

Bases convocatòria

Documentació necessària

Instància específica

Declaració de trobar-se al corrent S. Social i AEAT

Autorització consulta de dades Agència Tributària

Fitxa Protecció de dades educació

Alta domiciliació bancària

Declaració jurada d’ingressos

Autorització perquè l’Ajuntament consulte dades d’inscripció padronal

Llistat Provisional ajudes de menjador escolar curs 2023-2024