Convocatòria beques a esportistes locals

imagen ayudas
Compartir

2022

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 2 de juny de 2022, va adoptar, entre altres, l’acord d’aprovació de la convocatòria d’ajudes a esportistes individuals per a la realització d’actuacions esportives en la temporada 2021/2022.

Segons el que s’estableix en la Base 7 de la convocatòria, el termini de presentació de les sol·licituds de participació finalitzarà el pròxim dia 31 d’octubre de 2022.

Edicto convocatòria (pdf) [publicat 13/06/2022]

Bases (pdf) [publicat 13/06/2022]

Instància general (pdf) [publicat 13/06/2022]

Declaració responsable (pdf) [publicat 13/06/2022]

Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2022, es resol la concessió d’ajudes a esportistes locals temporada 2021-2022.

Certificat acord JGL concesió beques