CONVOCATÒRIA AJUDES MENJADOR I TRANSPORT ESCOLAR DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

imagen ayudas

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat les resolucions de les convocatòries d’ajudes de menjador i transport escolar.

AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2021-2022. [2021/6594]


Extracte de la Resolució de 9 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2021-2022. [2021/6641]


Extracte de la Resolució de 9 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els
centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2021-2022. [2021/6645]


Accés al procediment 

AJUDES DE TRANSPORT ESCOLAR

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2021-2022. [2021/6596]

Extracte de la Resolució de 9 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2021-2022. [2021/6644]

Extracte de la Resolució de 9 de juny de 2021, del Conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2021-2022. [2021/6646]

Accés al procediment