Convocatòria ajudes alumnes beneficiaris del programa ERASMUS i SICUE durant curs 2022/2023

imagen ayudas
Compartir

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada amb caràcter ordinari el dia 27 d’abril
de 2023, va aprovar la convocatòria concessió ajudes complementàries destinades a
estudiantat titulat superior del municipi de Mutxamel, beneficiaris del programa
ERASMUS o SICUE. Curs 2022/2023..

El termini de presentació de sol·licituds d’aquestes ajudes és del 9 de maig al 5 de juny de 2023.

Bases Beques ERASMUS i SICUE (pdf)

Annex 6 Autorització Renta (pdf)

Fitxa Tercers (pdf)

Instància General (pdf)

Finalitzat el termini per a l’admissió de sol·licituds i comprovades les condicions d’admissió de les 4 sol·licituds rebudes i després de comprovar i valorar la documentació aportada al costat de la sol·licitud, conforme al que es disposa en la convocatòria i atesos els criteris de valoració, es procedeix a publicar la relació de persones que compleixen amb els requisits per a ser persones beneficiàries de les ajudes:

Relació provisional admesos i exclosos (pdf)