AMPLIACIÓ DEL TERMINI, FINS AL 20 D’OCTUBRE, PER A DEMANAR AJUDES AL COMERÇ I EMPRESES DE MUTXAMEL PER A LA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ.

Compartir

Es poden finançar despeses, fins a 600 €, amb càrrec a estes ajudes, en què efectivament hagen incorregut els beneficiaris i que s’hagen abonat, que corresponguen de manera indubtable a la promoció i ús del valencià entre l’1 d’octubre de 2020 i el 20 d’octubre de 2021:

a)Rètol publicitari del comerç en valencià, situat en un lloc visible des de la via pública. b) Rètol exterior de vehicles d’empresa en valencià. c) Retolació, en valencià, puntual per a campanyes de promoció del comerç: rebaixes, descomptes, etc. d) Pàgines Web per a publicitat i promoció del comerç, en valencià. e) Fullets, targetes i altres mitjans de divulgació i etiquetatge, en valencià normalitzat. f) Bosses i altre material d’embalatge, amb retolació en valencià normalitzat.


Edicte Bases en BOP (pdf)

Bases en Castellà (pdf)

Sol·licitud (pdf)

Model representació mitjans telemàtics (pdf)

Fitxa tercers (pdf)

cartel ayudas