Convocatòria ajudes a agricultors 2022

imagen ayudas

L’Ajuntament en Ple celebrat en sessió ordinària del 27-04-2022, va aprovar les bases i convocatòria que han de regir les mesures d’impulse econòmic per a la recuperació dels espais agrícoles de Mutxamel anualitat 2022

Bases (pdf)

Formularis a presentar (pdf)

Cartell