CONTRACTACIÓ TREBALLADORS SUBVENCIÓ CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL, EN COL.LABORACIÓ AMB LABORA

imagen noticia
Compartir

El dilluns 14 de desembre de 2020, van començar a treballar un total de 13 aturats/ades del nostre municipi a través de la subvenció concedida per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en col·laboració amb Labora, Servei Valencià d’Ocupació i Formació per un import total de 189.693,50 €, destinat a la contractació de persones d’almenys 30 anys d’edat, desocupades a conseqüència de la conjuntura derivada de la COVID 19, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana i finançat pel Servei d’Ocupació Pública Estatal (SEPE) la qual va destinada a la subvenció dels costos salarials, inclosa la cotització a la seguretat social de cadascun dels treballadors i va dirigit a la realització d’obres o serveis d’interés general.

En este cas, l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) com a òrgan competent en Emergències, coordinarà la totalitat d’actuacions realitzades sota esta convocatòria i que assumix les funcions de suport a la implantació de la imatge corporativa del programa, seguiment i coordinació dels treballs que es desenvolupen, informació actualitzada de normativa i recomanacions, i suport a les accions formatives.

Els recentment incorporats/ades van ser rebuts per l’alcalde, Sebastián Cañadas Gallardo, i el regidor delegat de l’Àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic, Antonio Sola Suárez, a més dels tècnics de les àrees que responen a cadascun dels programes, així com del Departament de RH i de l’Agència de Desenvolupament Local.

Els programes municipals subvencionats per a este projecte han sigut els següents: “Programa de suport per a la prevenció de la Covid 19 en centres educatius del municipi i activitats socioeducatives complementàries”, per al qual s’ha contractat tres tècnics en Educació Infantil; ”Programa de suport a les labors de consergeria en espais municipals”, per al qual s’han contractat un total de 6 persones; “Programa d’educació Covid i Medi Ambient en zones verdes, sendes locals i àrees recreatives”, per al qual s’han contractat 2 tècnics en Educació i Control ambiental; i “Programa de neteja i desinfecció de jocs infantils, esportius i mobiliari urbà”, per al qual s’han contractat un total de 2 peons de neteja. Per als quatre projectes, el tipus de jornada és completa i amb una duració de 6 mesos i 2 dies.

Cadascuna de les persones contractades seran supervisades per una tutora o tutor que les acompanyarà i dirigirà en la realització de les actuacions establides i propostes en cadascun dels projectes presentats amb la sol·licitud de subvenció.

De la mateixa manera, el mateix dia es van incorporar dos jóvens de Mutxamel gràcies a la subvenció per part de LABORA, per a l’execució del programa EMPUJU 2020, per la qual s’ha contractat aturats, menors de 30 anys inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, concretament una tècnica en Publicitat i Relacions Públiques i una tècnica d’Integració Social per un període d’1 any i a jornada completa.