Consulta pública prèvia

participación

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte recaptar l’opinió de ciutadans, organitzacions i associacions abans de l’elaboració d’un projecte d’Ordenança o de Reglament municipal.

TRÀMITS:


Manual Corporatiu (termini finalitzat)

L’Ajuntament de Mutxamel presenta el Manual Corporatiu que buscar crear una nova imatge de marca més moderna i actualitzada.

Es procedeix a la publicació de la present providènciai del “Manual Corporatiu Ajuntament de Mutxamel” en la pàgina web de l’Ajuntament de Mutxamel, durant un termini de 20 dies hàbils, indicant que la presentació de suggeriments i opinions es farà a través de la seu electrònica de l’ajuntament, situada en la mateixa pàgina: www.mutxamel.org


Ordenança Administració Electrònica (termini fins al 1 d’Octubre de 2021)

Es procedeix a la publicació del Projecte Normatiu “Ordenança d’Administració Electrònica” en la pàgina web de l’Ajuntament de Mutxamel, durant un termini de 20 dies hàbils, indicant que la presentació de suggeriments i opinions es farà a través de la seu electrònica de l’ajuntament, situada en la mateixa pàgina:  www.mutxamel.org.

Certificat (pdf)

Projecte Ordenança Administració Electrònica (pdf)Ordenança Reguladora del Servei de Teleassistència domiciliària (fins el 26/01/2022)

Exposició de l’esborrany del text de l’Ordenança Reguladora del Servei de Teleassistència domiciliària durant un termini de 10 dies hàbils a l’efecte de consulta pública ciutadana a què es refereix l’art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, indicant que la presentació de suggeriments i opinions es farà a través de la seu electrònica de l’ajuntament, situada en la mateixa pàgina:  www.mutxamel.org.

Decret (pdf)

Ordenança Municipal del servei de teleassistència (pdf)