Consulta pública prèvia

participación
Compartir

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte recaptar l’opinió de ciutadans, organitzacions i associacions abans de l’elaboració d’un projecte d’Ordenança o de Reglament municipal.

TRÀMITS:


Reglament Bústia Intern Municipal

Exposició de l’esborrany del Projecte Normatiu «REGLAMENT PEL QUAL ES CREA I REGULA EL CANAL DE DENÚNCIES INTERNES ANTIFRAU DEL AJUNTAMENT DE MUTXAMEL» en la pàgina web del Ajuntament, durant un termini de 20 dies hàbils, indicant que la presentació de suggeriments i opinions es farà a través de la seu electrònica de l’ajuntament, situada en https://sedeelectronica.mutxamel.org/


Manual Corporatiu (termini finalitzat)

L’Ajuntament de Mutxamel presenta el Manual Corporatiu que buscar crear una nova imatge de marca més moderna i actualitzada.

Es procedeix a la publicació de la present providènciai del “Manual Corporatiu Ajuntament de Mutxamel” en la pàgina web de l’Ajuntament de Mutxamel, durant un termini de 20 dies hàbils, indicant que la presentació de suggeriments i opinions es farà a través de la seu electrònica de l’ajuntament, situada en la mateixa pàgina: www.mutxamel.org


Ordenança Administració Electrònica (termini fins al 1 d’Octubre de 2021)

Es procedeix a la publicació del Projecte Normatiu “Ordenança d’Administració Electrònica” en la pàgina web de l’Ajuntament de Mutxamel, durant un termini de 20 dies hàbils, indicant que la presentació de suggeriments i opinions es farà a través de la seu electrònica de l’ajuntament, situada en la mateixa pàgina:  www.mutxamel.org.

Certificat (pdf)

Projecte Ordenança Administració Electrònica (pdf)Ordenança Reguladora del Servei de Teleassistència domiciliària (fins el 26/01/2022)

Exposició de l’esborrany del text de l’Ordenança Reguladora del Servei de Teleassistència domiciliària durant un termini de 10 dies hàbils a l’efecte de consulta pública ciutadana a què es refereix l’art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, indicant que la presentació de suggeriments i opinions es farà a través de la seu electrònica de l’ajuntament, situada en la mateixa pàgina:  www.mutxamel.org.

Decret (pdf)

Ordenança Municipal del servei de teleassistència (pdf)Ordenança Reguladora de les Reserves de Via Pública  (fins el 28/04/2022)

Exposició de l’esborrany del text de l’Ordenanza Reguladora de les reserves de via pública per a l’entrada de vehicles a través de les voreres i vies públiques i de les reserves de via pública per a aparcament exclusiu i per a càrrega i descàrrega de mercaderies i materials, durant un termini de 20 dies hàbils a l’efecte de consulta pública ciutadana a què es refereix l’art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, indicant que la presentació de suggeriments i opinions es farà a través de la seu electrònica de l’ajuntament, situada en la mateixa pàgina:  www.mutxamel.org.

Ordenança (pdf)


Projecte del Reglament del Mercat Municipal de Mutxamel (fins el 16/05/2022)

Projecte del Reglament (pdf)


Projecte d’Ordenança Municipal de Circulació de Mutxamel (hasta el 7/10/2022)

Publicació el projecte del text de l’Ordenança Municipal de Circulació de Mutxamel en la pàgina web municipal  www.mutxamel.org) durant un termini de 20 dies hàbils, a l’efecte de consulta pública prèvia a què es refereix l’Art. 133 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Proyecto Ordenanza (pdf)

Quadre d’Infraccions i Sancions de l’Ordenança (pdf)


Ordenança Municipal de Circulació i del seu Quadre d’Infraccions i Sancions de l’Ajuntament de Mutxamel (fins 23/12/2022)

Proyecte d’ordenaça (pdf)


Reglament per a la gestió de borses de treball temporal a l’Ajuntament de Mutxamel (fins 11/01/2023)

Tràmit de consulta pública previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Reglament borses treball (pdf)