Conservatori professional de música “Rafael Rodríguez Albert”

CSP

Av. Carlos Soler, 64 03110 Mutxamel, Alacant
Vore ubicació

965955910 extensió 752

Horari d´atenció de l´Equip Directiu:

• Dirección: Marina Escoda
Dimarts 16:30-17:30 horas

Email: mescoda@mutxamel.org

• Cap d’estudis: Marina Pastor
Dimecres 18:30-19:30 hores

Email: mpastor@mutxamel.org

• Secretària: Núria Francés
Divendres 19:30-20:30 hores
Email: nfrances@mutxamel.org

També pot contactar amb l´Equip Directiu mitjançant el correu electrònic del Conservatori: conservatorio@mutxamel.org

Orientació Acadèmica

Els professors encarregats són Francisco Soler i Luis García Moya.