Conservatori: horaris per al curs 2021-2022

CSP

HORARIS amb les diferents assignatures i professors que les imparteixen per al pròxim curs 2021-2022 en les diferents etapes d’ELEMENTAL:

Horari i professors (pdf) [publicat 09/07/2021]

HORARIS amb les diferents assignatures i professors que les imparteixen per al pròxim curs 2020-2021 en els diferents cursos d’ENSENYAMENT PROFESSIONAL:

Horari i profesors (pdf) [publicat 09/07/2021]

Després de realitzar el sorteig per a l’ELECCIÓ D’HORARI del curs 2021-2022 en Consell Escolar el passat dia 23 de Juny del 2021, l’ordre per a l’elecció començarà per:

RODRÍGUEZ ASENSI, CLARA


L’ELECCIÓ D’HORARIS per al curs 2021-22 es realitzarà el dia 15 de Juliol en la 2a planta del conservatori seguint l’ordre establit segons el llistat publicat:

Llistat elecció horaris (pdf) [publicat 09/07/2021]

IMPORTANT: en el cas de no presentar-se en el seu Horari fixat, passarà automàticament al final del llistat.


L’ELECCIÓ D’HORARIS per al curs 2021-22 dels aprovats en proves d’Accés 1a Convocatòria i amb plaça, es realitzarà el dia 20 de Juliol en la 2a planta del conservatori seguint l’ordre establit segons el llistat publicat:

Llistat elecció horaris (pdf) [publicat 19/07/2021]