CONSERVATORI: HORARI ASSIGNATURES CURS 2020-2021

HORARIS amb les diferents assignatures i professors que les imparteixen per al pròxim curs 2020-2021 en les diferents etapes d’ELEMENTAL.

  • Ensenyaments Elementals: HORARIS ASSIGNATURES CURS 2020-2021
  • HORARIS amb les diferents assignatures i professors que les imparteixen per al pròxim curs 2020-2021 en els diferents cursos d’ENSENYAMENT PROFESSIONAL:

  • Ensenyaments Professionals: HORARIS ASSIGNATURES CURS 2020-2021
  • Després de realitzar el sorteig per a l’ELECCIÓ D’HORARI del curs 2020-2021 en Consell Escolar el passat dia 25 de Juny del 2020, l’ordre per a l’elecció començarà per:

    • LÚÑEZ MARTÍN, DANIELA

    L’ELECCIÓ D’HORARIS per al curs 2020-21 es realitzarà el dia 15 de Juliol en la 2a planta del conservatori seguint l’ordre establit segons el llistat publicat:

    IMPORTANT: en el cas de no presentar-se en el seu Horari fixat, passarà automàticament al final del llistat.