CONSERVATORI: HORARI ASSIGNATURES CURS 2019-2020

Es publiquen els HORARIS amb les diferents assignatures i professors que les impartixen per al pròxim curs 2019-2020 en les diferents etapes d’ELEMENTAL

Horaris etapes d’elemental.pdf 

Es publiquen els HORARIS amb les diferents assignatures i professors que les impartixen per al pròxim curs 2019-2020 en PROFESSIONAL

Horaris etapes Professinals.pdf

Una vegada realitzat el sorteig, l’alumne des del que comença l’elecció d’horari per al curs 2019-2020 és:

  • LÓPEZ GARCÍA, HUGO DIA D’ELECCIÓ D’HORARI.

L’elecció d’horari es realitzarà el dia divendres 26 de juliol de 2019 en l’orde que seguix a continuació:

ORDE D’ELECCIÓ D’HORARI

  • 1r trien horari TOTS els alumnes d’Ensenyances Elementals i els alumnes d’Ensenyances Professionals amb TOT APROVAT EN LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE JUNY. 
  • 19:00 hores: trien horari els alumnes d’Ensenyances Professionals examinats en convocatòria extraordinària (Julio 2019) , seguint l’orde des de LÓPEZ GARCÍA, HUGO
  • 20:00 hores: trien horari els alumnes que hagen aprovat la prova d’accés a Ensenyances Professionals en la convocatòria de JUNY 2019, per orde de nota obtinguda.”