Conjunt de mesures per a impulsar la creació de noves empreses i el comerç de Mutxamel, 2019

Compartir

És objecte de les presents bases regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a:

1) Ajudar la creació de noves activitats empresarials i/o professionals a Mutxamel, ajudant-los a afrontar els costos econòmics de la posada en marxa de l’activitat.

2) Augmentar la competitivitat del comerç local, donant suport a la seua modernització i la seua transformació digital, contribuint en la millora estètica de l’establiment i en la visibilitat i presència online, afavorint la comercialització dels productes i serveis que el beneficiari ofereix en el seu establiment i a través d’internet.

3) Ajudar el pagament de tributs, dels titulars d’activitats comercials o propietaris de locals a Mutxamel. Els tributs objecte de l’ajuda seran l’Impost sobre Béns immobles i la Taxa per Recollida de Residus Sòlids Urbans

Bases:

Bases i convocatòria (pdf)


1) Ajudes a emprenedors/es per la creació de noves activitats en la localitat de Mutxamel anualidat 2019

Resumen ajudes emprenedors_es 2019 (pdf)

Sol·licitud General (pdf)

Memòria explicativa gastos (pdf)

Memòria Descriptiva (pdf)

Acreditació Representació Legal (pdf)

Compliment requisits microempresa-val (pdf)

Declaració altres ajudes (pdf)

Declaració comuners CB (pdf)

Declaració Repres CB (pdf)

Autorització Ajuntament (pdf)

Declaració art 13 Llei subvencions (pdf)

Fitxa tercers (pdf)


2) Ajudes a la modernització i presència online del comerç local de Mutxamel anualitat 2019

Resumen ajudes modernització 2019 (pdf)

Sol·licitud General (pdf)

Memòria descriptiva de gastos (pdf)

Declaració Requisits de qui solicita (pdf)

Declaració Represen CB (pdf)

Declaració Comuners CB (pdf)

Declaració altres ajudes (pdf)

Declaració lloc inversions (pdf)

Acreditació representant legal (pdf)

Fitxa tercers.pdf


3) Ajudes per al pagament de tributs relacionats amb els establiments i l’activitat comercial en el municipi de Mutxamel anualitat 2019

Resum Ajudes tributs 2019 (pdf)

Sol·licitud General (pdf)

Declaració Requisits de qui sol·licita (pdf)

Declaració altres ajudes (pdf)

Acreditació Representació Legal (pdf)

Fitxa tercers (pdf)