Concurs intern per a la provisió del lloc de treball de Cap del Servei de RRHH.

imagen pruebas

L’Ajuntament de Mutxamel requereix cobrir el lloc de treball Cap del Servei de Recursos Humans i a tals efectes convoca concurs intern.

Edicte convocatòria i bases [publicat 17/11/2022]

El termini de presentació d’instàncies per a la convocatòria de Cap de RRHH és del 21 de novembre al 13 de desembre de 2022. 

Ampliació del termini fins al 22/12/2022 [publicat 7/12/2022]