Concesió de subvenció Programa EMPUJU 2022

CSP
Compartir

La Direcció General d’Ocupació i Formació ha resolt concedir a l’Ajuntament de Mutxamel una subvenció per un import de 73.280,46 euros, per a la contractació temporal a jornada completa de persones desocupades menors de 30 anys que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat i com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, condicions que hauran de complir-se en el moment de la contractació, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana.

Els llocs a cobrir mitjançant aquesta subvenció són 1 Tècnica/Tècnic d’Animació Sociocultural i 2 Tècniques/Tècnics d’Integració Social, a jornada completa durant 12 mesos i que prestaran servei en els Departaments d’Educación i de Juventut.

Resolució Labora

Annex II Acta selecció TIS

Annex II Acta selecció TASOC

Cartell