Comissions Informatives

Compartir

Se celebraran amb caràcter ordinari, els dimecres de la setmana precedent a aquella en què se celebre sessió ordinària del Ple.

1. COMISSIÓ DE L’ÀREA D’ALCALDIA

President Nat: Alcaldia-Presidència

President: D. JOSÉ ANTONIO BERMEJO CASTELLÓ

Vicepresident: Dª. FELICIA MARÍA ARACIL CÁCERES

Vocals:

TITULARS                                                                   

PP

D. JOSÉ ANTONIO BERMEJO CASTELLÓ                               

Dª. FELICIA MARÍA ARACIL CÁCERES

Dª. MARÍA LORETO RIERA ALBEROLA    

D. JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CEBRIÁN                    

PSPV-PSOE

Dª. INMACULADA OLMEDOS FIÑANA                       

Dª. MARÍA DOLORES MENARGUES SIRVENT                            

Dª. MARÍA DOLORES MENARGUES SIRVENT           

VOX MUTXAMEL

D.MIGUEL DA SILVA ORTEGA

COMPROMÍS PER MUTXAMEL-ACORD PER GUANYAR:

Dª. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ VERDÚ

UNIDES PODEM – ESQUERRA UNIDA

D. BORJA IBORRA NAVARRO


2. COMISSIÓ DE L’ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

President Nat: AlcaldIa-Presidència

President: Dª. MARÍA LORETO RIERA ALBEROLA                

Vicepresident: Dª. ESTEFANÍA MORENO CORTÉS       

Vocals:

TITULARS                                                                   

PP

Dª. MARÍA LORETO RIERA ALBEROLA

Dª. ESTEFANÍA MORENO CORTÉS                  

D. JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CEBRIÁN                        

D. JOSÉ ANTONIO BERMEJO CASTELLÓ                          

PSPV-PSOE

Dª. INMACULADA OLMEDOS FIÑANA

Dª. VANESA LÓPEZ TORRES                     

Dª. MARIA DOLORES MENARGUES SIRVENT                                

VOX MUTXAMEL

D. ÁNGEL RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA

COMPROMÍS PER MUTXAMEL-ACORD PER GUANYAR:

Dª. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ VERDÚ   

UNIDES PODEM – ESQUERRA UNIDA

D. BORJA IBORRA NAVARRO


3. COMISSIÓ DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS

President Nat: Alcaldia-Presidència

President: Dª. LARA LLORCA CONCA

Vicepresident: D. VICENTE GOMIS DOMENECH

Vocals:

TITULARES                                                                   

PP

Dª LARA LLORCA CONCA

D. VICENTE GOMIS DOMENECH           

D. GUSTAVO BLASCO GARCÍA                                     

D. JOSÉ ANTONIO BERMEJO CASTELLÓ                         

PSPV-PSOE

Dª. INMACULADA OLMEDOS FIÑANA                        

Dª. VANESA LÓPEZ TORRES                               

D. JESÚS ALEJO IBORRA ALCARAZ          

VOX MUTXAMEL

D.MIGUEL DA SILVA ORTEGA

COMPROMÍS PER MUTXAMEL-ACORD PER GUANYAR:

Dª. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ VERDÚ        

UNIDES PODEM – ESQUERRA UNIDA

D. BORJA IBORRA NAVARRO


4. COMISSIÓ DE L’ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA

President Nat: Alcaldia-Presidència

President: Dª FELICIA MARÍA ARACIL CÁCERES

Vicepresident: Dª. LARA LLORCA CONCA          

Vocals:

TITULARS                                                                 

PP

Dª LARA LLORCA CONCA        

Dª. FELICIA MARÍA ARACIL CÁCERES                          

D. GUSTAVO BLASCO GARCÍA      

D. JOSÉ ANTONIO BERMEJO CASTELLÓ                      

PSPV-PSOE

Dª. MARIA DOLORES MENARGUES SIRVENT                       

Dª. VANESA LÓPEZ TORRES                              

D. JESÚS ALEJO IBORRA ALCARAZ           

VOX MUTXAMEL

D. MIGUEL DA SILVA ORTEGA

COMPROMÍS PER MUTXAMEL-ACORD PER GUANYAR

Dª. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ VERDÚ       

UNIDES PODEM – ESQUERRA UNIDA

D. BORJA IBORRA NAVARRO


5. COMISSIÓ DE L’ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT

President Nat: Alcaldia-Presidència

President: D. VICENTE GOMIS DOMENECH

Vicepresident: GUSTAVO BLASCO GARCÍA

Vocals:

TITULARS                                                                   

PP

D. VICENTE GOMIS DOMENECH     

D. GUSTAVO BLASCO GARCÍA                       

D. JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CEBRIÁN             

Dª. LARA LLORCA CONCA                                

PSPV-PSOE

Dª. MARÍA DOLORES MENARGUES SIRVENT                        

Dª. INMACULADA OLMEDOS FIÑANA                               

D. JESÚS ALEJO IBORRA ALCARAZ             

VOX MUTXAMEL

D. ÁNGEL RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA

COMPROMÍS PER MUTXAMEL-ACORD PER GUANYAR

Dª. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ VERDÚ          

UNIDES PODEM – ESQUERRA UNIDA

D. BORJA IBORRA NAVARRO


6. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

La composició d’aquesta Comissió Especial serà la mateixa que la Comissió de l’Àrea Financera i Pressupostària.