COMENÇA EL TALLER OCUPACIÓ “MUTXAMEL FORMA I EMPRA III”

El passat 30 de desembre de 2021 va començar el Taller d’Ocupació “MUTXAMEL FORMA I EMPRA III”, projecte subvencionat per la Direcció General del *LABORA, l’Ajuntament de Mutxamel i Fons Social Europeu, destinat a la contractació d’aturats que compleixen els requisits de tindre 18 anys o més, ser demandant d’ocupació, estar registrat en els serveis públics d’ocupació o ser persona ocupada registrada en millora d’ocupació i complir els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.


L’objectiu del programa “Tallers d’Ocupació” es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones, mitjançant la realització d’obres o serveis d’utilitat pública o interés social que possibilite a l’alumnat treballador la realització d’un treball efectiu mitjançant el contracte per a la formació.


Amb caràcter general i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, han tingut la consideració de col·lectius prioritaris: les dones, persones amb discapacitat, persones en situació o risc d’exclusió social, majors de 55 anys, persones amb baixa qualificació, persones que estigueren cobrant la renda valenciana d’inclusió, persones en atur de llarga duració i persones Trans.


Durant aquest primer dia, el personal tant directiu, docent i administratiu, com a alumnes treballadors, van ser rebuts per l’Alcalde Sebastián *Cañadas i el regidor delegat de Promoció i Desenvolupament Local, Antonio *Sola els quals van voler ser present per a donar-los la benvinguda i les gràcies per acceptar el repte i participar en aquest projecte que consideren fonamental tant per als participants com per a la *ciudanía en general, considerant les actuacions del projecte subvencionat.


Aquest projecte té una duració de 12 mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball i la pràctica professional, que també està dirigida a l’aprenentatge, la qualificació i adquisició d’experiència professional als efectes de la qual es dedicarà a formació per a l’ocupació un mínim del 25% de la duració del projecte desenvolupant les especialitats formatives de JARDINERIA I OBRA DE PALETA.


Les intervencions durant les hores de treball real i pràctiques consisteixen en la realització d’obres d’interés general i són les següents: Restauració i condicionament de les zones denominades “Bosc Infantil Aire Pur, Zona verda la Glòria i Zona verda Muntanya Calvari”.


L’Ajuntament de Mutxamel per a l’execució del projecte, ha rebut una subvenció que ascendeix a 482.716,80€ € destinat a la contractació dels 20 alumnes-treballadors, 1 director, 4 docents i 1 auxiliar administratiu, així com per al desenvolupament de les actuacions establides en el projecte formatiu i d’obra.


Actuacions especialitat de OBRA DE PALETA:

En la memòria presentada al LABORA, en les unitats d’obra desenvolupades s’estableix tant les zones de treball: Bosc Infantil Aire Pur, Zona Verda El Calvari i Zona Verda la Glòria, com les actuacions a realitzar en aquesta especialitat i que són les següents: construcció de murs de maçoneria i de soleres, taules i bancs de formigó, substitució de canaleres de formigó polímer deteriorades, instal·lació de panells i cartells informatius, condicionament de senderes, col·locació d’aparca-bicis i col·locació barrat zona pipi-ca.

Actuacions especialitat de JARDINERIA:


Les actuacions relacionades amb aquesta especialitat estan establides íntegrament en el Bosc Infantil Aire Pur i estan relacionades amb: plantació d’espècies arbustives i arbres, eliminació de plantes al·lòctones, extensió de la xarxa de reg, condicionament i consolidació de senderes, delimitació d’itineraris, desbrossament, restauració i millora de les plantes existents i condicionament de zones noves d’actuacions.