CODI ÈTIC MUNDIAL TURISME VALENCIÀ

05/03/2019

L’últim ple municipal de 2018 va aprovar per unanimitat l’adhesió al Codi Ètic del Turisme Valencià.

El Codi Ètic del Turisme Valencià constituïx una adaptació del Codi Ètic Mundial del Turisme, realitzat a partir dels trets propis de la cultura i identitat de la Comunitat Valenciana, organitzats des dels principis rectors d’un turisme sostenible, capaç de donar raons dels seus impactes econòmics, socials i mediambientals, d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. A estos valors i compromisos, els acompanya un Sistema d’Ètica i Compliment, expressió de les demandes de participació de tots els agents del turisme valencià, que té l’objectiu de l’efectivitat i l’exemplaritat dels valors i conductes que es proposen. El Codi Ètic Mundial per al Turisme és el principal document dels principis de l’OMT i servix de guia per al desenvolupament d’un turisme responsable i sostenible.