CLAUSURA DEL CURS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Compartir

10/05/2018

Gràcies a la col·laboració entre la Fundació Laboral de la Construcció, FECIA Alacant i l’ADL de l’Ajuntament de Mutxamel, des d’inici de l’any 2018, s’han realitzat un total de cinc cursos gratuïts de Prevenció de Riscos Laborals del sector de la construcció. En aquests cursos han participat un total de 100 alumnes, aturats del municipi de Mutxamel. Els cursos realitzats han sigut: curs de PRL especialitat aparells elevadors (6 hores), curs de PRL especialitat Ferralla (6 hores), curs de PRL especialitat Obra de paleta (20 hores), curs de PRL especialitat encofrat (6 hores) i curs de PRL especialitat demolició i rehabilitació (6 hores).

L’Ajuntament té prevista la realització de nous cursos en matèria de Prevenció de Riscos Laborals de diferents especialitats del sector de la construcció. Els interessats han d’acudir a l’Agència de Desenvolupament Local per a omplir la instància de sol·licitud al Centre Social, Avinguda Carlos Soler 64.