CFPA: INICI PERÍODE DE MATRÍCULA CURS 2021/22 DEL 14 AL 30 DE JUNY

Del 14 al 30 de juny s’obri el primer període matrícula del curs 2021-22 per a les persones interessades i el segon període serà de l’1 al 15 de setembre.

Entre l’oferta formativa es troben els cursos per a Neolectors, Base, Preparació prova lliure Educació Secundària Obligatòria, Espanyol per a estrangers i Valencià.

Es pot consultar l’horari dels cursos i accedir al full d’inscripció en el blog del CFPA Mutxamel.

Fitxa d’inscripció.