CALENDARI PROVES ACCÉS, MATRICULACIÓ I ELECCIÓ HORARI CONSEVATORI. Curs 2021-22

CSP
Compartir

– 21 de juny al 9 de juliol: matriculació per la seu electrònica, alumn@s aprovats al juny i els d’elemental.

– 7 a l’11 de juliol del 2021: matriculació alumn@s aprovats en la convocatòria extraordinària.

– 5 al 12 de juliol del 2021: matriculació alumn@s aprovats en les proves d’accés a EEPP (1a convocatòria).

– 15 de juliol del 2021: elecció d’horaris.

– 2 de setembre del 2021: proves d’accés a *EEPP (2a convocatòria).

– 6 de setembre del 2021: proves d’ingrés a 1r EEEE.

– 7 de setembre del 2021: proves d’accés a curs diferent de 1r *EEEE

– 14 de setembre del 2021: assignació de places per als aprovats en la prova d’ingrés a 1r EEEE.