Calendari escolar

Calendari escolar, curso 2017-2018
(pdf)

Les activitats escolars del curs acadèmic 2017-2018 s´iniciaran i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates següents:

1.- En Educació Infantil i Educació Primària, les activitats començaran el 13 de setembre de 2017 i acabaran el 22 de juny de 2018.

2.- En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, s´iniciaran el 13 de setembre de 2017 i finalitzaran el 20 de juny de 2018.

3.- En Formació Professional, s´iniciaran el 13 de setembre de 2017 i finalitzaran el 20 de juny de 2018.
Excepcionalment l´alumnat que curse programes formatius de qualificació bàsica iniciarà les activitats escolars escolars el 21 de setembre de 2017 i finalitzarà el 18 de juny de 2018.
L´alumnat que curse ensenyaments de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat iniciarà les activitats escolars el 14 de setembre de 2017 i finalitzarà el 25 de juny de 2018.

4.- En Formació de Persones Adultes, començaran el 18 de setembre de 2017 i finalitzaran el 15 de juny de 2018.

5.- En Ensenyaments Esportius reglats i Artístiques, començaran el 18 de setembre de 2017 i finalitzaran el 13 de juny de 2018.

6.- En Ensenyances d´Idiomes, començaran el 2 d´octubre de 2017 i finalitzaran el 27 de juny de 2018.

Els períodes de vacances del curs 2017-2018 seran els següents:

Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
Vacances de Pasqua: des del 29 de març al 9 d´abril de 2018, ambdós inclosos.

Durant aquest curs escolar seran festius i no lectius els dies següents:

– 9 d´octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

– 12 d´octubre, Festa Nacional d´Espanya.

– 1 de novembre, Festa de Tots Sants.

– 6 de desembre, Dia de la Constitució.

– 8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció.

– 19 de març, Sant Josep.

– 1 de maig, Festa del Treball.

Els dies no lectius proposats pel Consell Escolar Municipal i autoritzats per la Direcció Territorial d´Educació per al curs 2017-2018 són els següents:

Per a Educación Infantil, Primària i Secundària: 12 de setembre de 2017 i 7 de desembre i 2 de març de 2018.

El dia 11 de setembre de 2017 es declara no lectiu, que es recuperarà declarant lectiu el 9 d´abril de 2017 (Festivitat de Sant Vicente Ferrer).

Per a Conservatori de Música, EPA i Escoles d´Idiomes: 13 d´octubre de 2017 i 7 de desembre i 2 de març de 2018

RESOLUCIÓ d´1 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2017-2018