Calendari escolar curs 2022-2023

CSP
Compartir

Resolució de 14 de juny de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2022-2023.

 Per Resolució de 2 de setembre de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual s’autoritza la modificació del calendari escolar del curs 2022-2023: 
– Declarar no lectiu el dia 12 de setembre de 2022 per a tots els nivells educatius, 
– Declarar lectiu el dia 17 d’abril de 2023 per a Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació professional, 

Calendari

El Consell Escolar Municipal ha sol·licitat a la Direcció General de Centres i Personal Docent la modificació del calendari escolar per al curs escolar 2022-2023, per a Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP i declarar festiu el 12 de setembre de 2022 pel 17 d’abril de 2023, festivitat de Sant Vicent.